BLOG

Kiedy nasz samochód może zostać odholowany?
www.DrogowaPomoc.com.pl


Kiedy nasz samochód może zostać odholowany? Kto może to zrobić i gdzie znaleźć swój pojazd, gdy już zostanie odholowany?

Data: 18 Październik 2021r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

Wiele z nas wybiera się na weekendowe wycieczki swoim autem osobowym, przez co jesteśmy zmuszeni na parkowanie swoich aut w różnych miejscach w Katowicach. Od kilku lat bardzo częstą praktyką w większych miastach są płatne parkingi i pobieranie opłat za pozostawienie swojego samochodu na wyznaczonych do tego specjalnych miejscach parkingowych. Jeśli jednak zdarzy się, że źle zaparkowaliśmy, a nasz pojazd zagraża bezpieczeństwu, nasze auto musi zostać odholowane. Dobrze wiemy, że jest to jeden z bardziej stresujących momentów w życiu kierowcy. Nie wiemy co się stało z naszym autem, a przez myśl przebiegają różne czarne scenariusze na przykład takie, że nasze auto zostało skradzione.


Kiedy nasz samochód może zostać odholowany? Kto może to zrobić i gdzie znaleźć swój pojazd, gdy już zostanie odholowany? Przeczytaj nasz poniższy artykuł i dowiedz się więcej o swoich prawach i obowiązkach oraz o tym co grozi Ci za parkowanie w miejscach niedozwolonych.


Zacznijmy od tego, na czyje polecenie nasze auto osobowe może zostać odholowane? O odholowaniu auta może zdecydować między innymi:

 • policjant,
 • strażnik miejski (gminny),
 • osoba dowodząca akcją ratowniczą.

Oczywiście w określonych sytuacjach, osoba upoważniona do tego może wydać decyzję o odholowaniu Twojego źle zaparkowanego auta w Katowicach. Istnieje na to specjalna podstawa prawna, która brzmi następująco: „Usuwanie i przechowywanie pojazdów reguluje art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)”Kiedy nasz samochód może zostać odholowany?


Przepisy ustawy o ruchu drogowym wskazują, że pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia on ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym i nie tylko. To jednak nie jest jedyny przypadek. Pojazd może zostać odholowany na terenie Katowic   również w następujących przypadkach:


1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch drogowy lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu lub życiu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.Zgodnie z ust. 2 art. 130a, pojazd może zostać również odholowany, jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób oraz jeśli:

 • kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska;
 • ponadto pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Pamiętaj jednak, że nie można usuwać z drogi lub innego miejsca  pojazdu jeśli jest zaparkowany nieprawidłowo, czyli niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, ale jednocześnie nie spełnia powyższych przesłanek. Wtedy nakłada się na kierowcę po prostu mandat.

 


Kiedy odstępuje się od odholowania auta?


Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Przykład? Właściciel wraca do samochodu i jest go w stanie zaparkować w innym miejscu.


Gdy już dojdzie do odholowania auta osobowego, właściciel tego auta jest zobowiązany do pokrycia niezbędnych kosztów, które powstały w wyniku usuwania z drogi jego auta. Zatem przeważnie właściciel pojazdu jest wezwany do zapłaty należności za dojazd lawety na terenie Katowic i całą procedurę odholowania auta w Katowicach na najbliższy warszawski policyjny lub miejski parking. Istnieje oczywiście publicznie udostępniony cennik takich usług.


Opłaty za odholowanie pojazdu i postój na parkingu miejskim w Katowicach , ale również w całej Polsce, w obwieszczeniu z dnia 29 lipca 2020 r. (Poz. 670) minister finansów podał maksymalną opłatę za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.


Będzie to odpowiednio:


rower lub motorower:

 • za usunięcie – 123 zł (+5 zł)
 • za każdą dobę przechowywania – 23 zł (+1 zł)

motocykl:

 • za usunięcie – 242 zł (+13 zł)
 • za każdą dobę przechowywania – 31 zł (+2 zł)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

 • za usunięcie – 523 zł (+23 zł)
 • za każdą dobę przechowywania – 44 zł (+2 zł)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

 • za usunięcie – 653 zł (+25 zł)
 • za każdą dobę przechowywania – 57 zł (+3 zł)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

 • za usunięcie – 922 zł (+45 zł)
 • za każdą dobę przechowywania – 83 zł (+3 zł)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

 • za usunięcie – 1360 zł (+52 zł)
 • za każdą dobę przechowywania – 148 zł (+6 zł)

pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

 • za usunięcie – 1654 zł (63 zł)
 • za każdą dobę przechowywania – 217 zł (+9 zł)

Stawki natomiast mogą się różnić w poszczególnych regionach. Mogą one być niższe, co zdecydowanie zadowoli naszą kieszeń, lecz nie wyższe niż podane przez Ministra Finansów.Co zrobić jeśli odholowano nam auto w Katowicach?

 

Zniknięcie samochodu z miejsca, w którym je zaparkowaliśmy to na pewno stresujące wydarzenie dla każdego uczestnika ruchu drogowego. Warto dlatego na początek zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych. Powinniśmy zadzwonić na policję (997) lub straż miejską czy gminną (986). Tam uzyskamy informację czy dany pojazd został odholowany na parking. Jeśli tak się stało, dowiemy się na którym Katowickim  parkingu został zaparkowany.Co warto mieć przy sobie podczas odbioru odholowanego auta na terenie Katowic?


Przy odbiorze musimy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela. Nie warto zwlekać z odbiorem, bo wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Obecnie nie jest już wymagane przedstawienie potwierdzenia uiszczenia wniesienia opłat przed odbiorem auta.Co jeśli właściciel nie odbierze pojazdu z parkingu strzeżonego na terenie Katowic?


Zgodnie z ust. 10 art. 130a Prawa o ruchu drogowym, po upłynięciu 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu i nieodebrania go przez właściciela mimo prawidłowego powiadomienia go o sytuacji, starosta może zwrócić się do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.


Jeśli jednak powyżej 4 miesięcy, właściciel odholowanego auta nie zgłasza się po swój pojazd, automatycznie uruchamiana jest procedura przepadku pojazdy na rzecz powiatu.


Warto zatem dwa razy zastanowić się czy na pewno dobrze zaparkowaliśmy nasze auto. Jest to na pewno o wiele lepsze rozwiązanie niż stres związany z odholowaniem auta osobowego z terenu Katowic. Nie pozwólmy, aby nasze weekendowe wypady skończyły się stresem i sporym wydatkiem w postaci pokrycia kosztów lawety.Wszystkim Kierowcom życzymy Miłych i bezawaryjnych wycieczek!


AKTUALNOŚCI Z NASZEGO BLOGA

Mandat za
brak OC

Data: 2 Listopad 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł

Ostatnia
mila

Data: 13 Sierpień 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł

CZY TO KONIEC MAŁEGO TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO?

Data: 8 Sierpień 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł