BLOG

Stłuczka samochodowa, a odszkodowanie
www.DrogowaPomoc.com.pl


Stłuczka samochodowa, a odszkodowanie. Jak je w ogóle odzyskać oraz jak uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie?

Data: 02 Październik 2021r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

Każdego dnia zarówno w Polsce, jak i na całym świecie dochodzi do różnego rodzajów wypadków, kolizji samochodowych, czy stłuczek samochodowych w Dąbrowie Górniczej.  Nieprzyjemny incydent może się zdarzyć tak naprawdę każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy z wieloletnim stażem. Wystarczy tak naprawdę chwila nieuwagi z naszej strony, bądź osoby jadącej z naprzeciwka, aby doszło do przykrego zdarzenia. Jeśli będziemy wiedzieć, jak się zachować, unikniemy niepotrzebnych konfliktów i czasu poświęconego na uzyskanie odszkodowania.


Jak się zachować po stłuczce samochodowej, kto powinien zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i po jakim czasie?


Każdy z nas, nawet najbardziej doświadczony kierowca, może stać się zarówno sprawcą, jak i ofiarą stłuczki samochodowej lub kolizji samochodowej w Dąbrowie Górniczej i jej okolicach. Jak w takiej sytuacji należy się zachować? Co robić? Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest upewnienie się, że żadna z osób uczestniczących w stłuczce samochodowej na terenie Dąbrowy Górniczej nie jest ranna. Jeśli jednak choć jeden z uczestników wypadków jest ranny, należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu przyjazdu karetki pozostać z ranną osobą i/lub reanimować ją, jeśli jest nieprzytomna i nie oddycha.


Jeśli jednak, na szczęście, nikt nie ucierpiał, należy usunąć pojazd z ulicy, aby nie utrudniał ruchu innym samochodom i nie powodował komplikacji w ruchu drogowym w Dąbrowie. Po przestawieniu auta osobowego po kolizji . Do obowiązków uczestnika stłuczki samochodowej  należy niedopuszczenie do powiększenia się szkody. Dalsze postępowanie zależy tak naprawdę od tego, kto spowodował stłuczkę samochodową na Dąbrowskich ulicach.


Jeśli stało się tak, że to my jesteśmy poszkodowani, powinniśmy wziąć oświadczenie od sprawcy wypadku, a także świadków zdarzenia, jeżeli tacy byli. Jeśli to jednak my spowodowaliśmy kolizję drogową w Dąbrowie Górniczej, to osoba poszkodowana powinna zadbać o oświadczenie sprawcy kolizji samochodowej . Z kolei jeżeli nie potrafimy się porozumieć i obwiniamy siebie nawzajem, należy wezwać policję, która wskaże osobę, która zawiniła. Najczęściej jest tak, że obie strony zostają uznane za winne, bądź sprawa może trafić nawet do sądu, jeśli jedna ze stron nie zgadza się z postanowieniem funkcjonariuszy. Ważne jest również to, aby po rozwiązaniu całego zaistniałego zdarzenia, odholować nasze auto osobowe lub Busa dostawczego, jeśli jest niesprawne do najbliższego salonu, w którym naprawią nasz zniszczony samochód.


Jak napisać poprawnie oświadczenie sprawcy kolizji samochodowej w Warszawie?


Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest dokumentem spisywanym przez obie strony zaistniałej kolizji samochodowej na terenie Dąbrowy Górniczej , w którym sprawca całego zdarzenia drogowego przyznaje się do winy i w całości ją na siebie przyjmuje. Takie oświadczenie powinno zawierać:

 • imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania każdego kierowcy,
 • imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania właścicieli samochodów, jeśli to nie oni kierowali pojazdami,
 • datę, miejsce i czas zdarzenia,
 • dane świadków zdarzenia i ich podpisy (jeśli są),
 • wskazanie, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym,
 • numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwę firmy ubezpieczyciela,
 • dokładny opis zdarzenia,
 • dokładny opis zniszczeń samochodów powstałych na skutek kolizji,
 • informację, czy uszkodzeniu uległy również inne przedmioty, a jeśli tak, to jakie,
 • odpisy własnoręczne wszystkich uczestników stłuczki samochodowej .

Pamiętajmy również, że im więcej szczegółowych informacji zaistniałej kolizji drogowej w Warszawie zawrzemy w naszym oświadczeniu, tym lepiej.


Stłuczka samochodowa w Dąbrowie  Górniczej. Co robić dalej? Czy wezwanie Funkcjonariuszy Policji jest obowiązkowe? W wielu przypadkach wzywanie policji nie ma sensu, zwłaszcza gdy:

 • kierowcy zdarzenia nie są pod wpływem alkoholu, czy innych substancji psychotropowych
 • nie ma wątpliwości co do winy, a strona winna przyznaje się do popełnionego zdarzenia i winy,
 • obie strony zdarzenia drogowego w Dąbrowie posiadają dokument tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i polisę OC,
 • nie ma sporu czy wątpliwości co do winy podczas kolizji samochodowej .

Gdy już doszło do stłuczki samochodowej na Dąbrowskich drogach , nie ma konieczności wzywania policji, jednak w razie, gdy są osoby ranne lub poszkodowane fizycznie – musimy to zrobić. Zobowiązuje nas do tego prawo, a konkretniej ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. 44 pkt 2. Oczywiście wezwanie policji zawsze daje nam pewne bezpieczeństwo oraz spokój, jednak czasami to po prostu zbędne.


Jaka jest różnica między wypadkiem samochodowym, a kolizją drogową?


Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128), wypadek samochodowy to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.


Kolizja drogowa z kolei to: zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (przykładowo, uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni.Stłuczka samochodowa. Jak i kiedy zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi?


Jeśli jesteś poszkodowanym w stłuczce samochodowej na terenie Dąbrowy Górniczej lub jej okolic , przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy sprawca ma ważne ubezpieczenie OC. Jeżeli jest ważne, a Twój samochód osobowy jest na tyle zniszczony, że potrzebuje odholowania , powinieneś od razu skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. W takiej sytuacji możesz liczyć na profesjonalną pomoc w zakresie odholowania przez doświadczoną firmę  holowniczą na Zagłębiu. Warto również, abyś w tym czasie sfotografował powstałe szkody. To właśnie osoba poszkodowana powinna zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Jeśli jednak Twój samochód osobowy został uszkodzony w niewielkim stopniu i jesteś w stanie bezpiecznie wrócić nim do domu – podpisz oświadczenie, zrób zdjęcia oraz niezbędne notatki i udaj się do ubezpieczyciela, bądź skontaktuj się z nim z domu telefonicznie lub przez Internet. Lekkie zarysowania czy wgniecenia nie wymagają transportu samochodu na lawecie. Szkodę możemy zgłosić ubezpieczycielowi za pomocą:

 • Internetu, za pośrednictwem formularza czy maila,
 • telefonu,
 • osobiście w wybranej przez nas placówce lub oddziale firmy naszego ubezpieczyciela.

Ile czasu jest na zgłoszenie do ubezpieczyciela stłuczki samochodowej?

Kodeks Cywilny mówi nam:

 • 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
 • 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Mimo tego, że mamy sporo czasu na zgłoszenie szkody – im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Nie warto z tym zwlekać, jeśli szybko zgłosimy szkodę, ubezpieczyciel będzie mógł prędzej podjąć działania, co przełoży się na szybką wypłatę odszkodowania. Warto wziąć pod uwagę fakt, że do czasu zgłoszenia szkody nie możemy dokonywać żadnych napraw w samochodzie, poza tymi, które są niezbędne do bezpiecznego kontynuowania podróży.


Jeśli jednak chodzi o czas, w jakim nasz ubezpieczyciel powinien wypłacić nam odszkodowanie, termin ustawowy wynosi 30 dni od zgłoszenia szkody, dlatego m.in. warto zgłosić szkodę powstałą w wyniku stłuczki samochodowej , jak najszybciej.


Istnieją jednak sytuacje, gdy miesiąc nie wystarcza ubezpieczycielowi na wyjaśnienie okoliczności kolizji drogowej . Wówczas wypłata odszkodowania następuje w ciągu 14 dni  „od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego”.Jak zgłosić szkodę, gdy sprawca kolizji samochodowej OC nie ma ważnego OC?


Choć OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, może się zdarzyć, że sprawca zdarzenia drogowego z Dąbrowy Górniczej nie będzie go posiadał. Jak wówczas należy postępować? Spokojnie. Jeśli sprawca wypadku w chwili zdarzenia nie miał ważnego ubezpieczenia, odszkodowanie zostanie wypłacone z UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takiej sytuacji należy postępować tak jak i w innych przypadkach – spisać oświadczenie, zgromadzić dowody i notatki. Szkodę samochodową należy jednak zgłosić do dowolnie wybranej placówki zakładu ubezpieczeń. Szkoda musi zostać przyjęta, a następnie przekazana UFG, czyli Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. UFG wypłaca odszkodowanie w tym samym terminie, co firma ubezpieczeniowa, czyli w ciągu 30 dni. Gdy ubezpieczenie zostanie wypłacone, fundusz będzie domagał się zwrotu kosztów od sprawcy zdarzenia.Pamiętajmy, że UFG wypłaca pieniądze jedynie za wypadki, które miały miejsce w Polsce.


Jeśli zdarzy Ci się kolizja samochodowa na terenie Zagłębia , nic się nie martw. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym holowaniem aut osobowych zniszczonych w wypadku samochodowym na terenie Śląska czy Małopolski. Pomoc? Holowanie? Zgłoś się do nas. Zapraszamy.


AKTUALNOŚCI Z NASZEGO BLOGA

Mandat za
brak OC

Data: 2 Listopad 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł

Ostatnia
mila

Data: 13 Sierpień 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł

CZY TO KONIEC MAŁEGO TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO?

Data: 8 Sierpień 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł