BLOG

Kolizja a wypadek jakie są różnice?
www.DrogowaPomoc.com.pl


Kolizja a wypadek jakie występują różnice?

Data: 22 Styczeń 2021r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

Kolizja czy wypadek? Te dwie odmienne sytuacje, choć z pozoru wydawać się mogą podobne, mają różne znaczenie. Często, kiedy uczestniczymy w zdarzeniu drogowym, w którym mieliśmy kontakt z innym pojazdem, pieszym, bądź inną przeszkodą używamy stwierdzenia „wypadek”. Czy tak faktycznie jest? Czy sytuacje, w których bierzemy udział na drodze, można nazwać wypadkiem drogowym? Otóż nie, istnieje wiele różnic między tymi dwoma zdarzeniami.Czym jest więc kolizja?


Na pierwszy rzut oka kolizja jest czymś, co spowodowało mniej szkód czy uszczerbków. To zdarzenie, w którym nie ma osób poszkodowanych bądź hospitalizowanie osób poszkodowanych trwa do 7 dni.  Warto o tym pamiętać, ponieważ określanie każdego zdarzenia bezpodstawnie często nazywane jest wypadkiem. Podczas kolizji należy być świadomym zajścia, jakie miało miejsce i racjonalnie określić rodzaj zdarzenia. W takiej sytuacji nie mamy obowiązku wzywania policji, jeśli nie ma osób poszkodowanych, nie ma osób uskarżających się na żadne bóle oraz jeśli jesteśmy w stanie określić sprawcę zdarzenia. Wystarczy spisać odpowiednie oświadczenie, które pomoże w późniejszym uzyskaniu odszkodowania. Ważne, by podczas kolizji, jeśli istnieje taka możliwość, sprawnie usunąć z drogi pojazdy, aby nie zagrażały one innym uczestnikom ruchu. Podczas sporządzania oświadczenia dla ubezpieczyciela należy uzupełnić takie informacje jak: datę i godzinę oraz miejsce kolizji, dane osób uczestniczących w zdarzeniu, dane pojazdów, dane ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC sprawcy i okres jej obowiązywania, szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, opis uszkodzeń pojazdów, szkic sytuacyjny, dane świadków zdarzenia, jeśli tacy są, a także czytelne podpisy uczestników zdarzenia. Pomocne będą także zdjęcia dokumentujące uszkodzenia. Na wyposażeniu pojazdu warto mieć protokół, tzw. wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Taki formularz pozwoli nam wszystko odpowiednio i skrupulatnie uzupełnić oraz zaznaczyć. Jeśli jednak uczestnicy nie są w stanie dojść do porozumienia i określić sprawcy zdarzenia, konieczne będzie wezwanie policji. Funkcjonariusze na pewno poradzą sobie z określeniem sprawcy, jednak może wiązać się to z otrzymaniem mandatu dla winnego tego zdarzenia. Wezwanie organów ścigania konieczne jest także wtedy, gdy podejrzewamy, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem?


Wypadek to z kolei zdarzenie drogowe w konsekwencjach, którego co najmniej jeden uczestnik ponosi śmierć bądź jego hospitalizacja trwa powyżej 7 dni. To zdarzenie na pewno jest czymś groźniejszym niż kolizja, gdyż powoduje uszczerbek na zdrowiu jego uczestnika bądź uczestników. Zdarzenie to przybiera także obraz wypadku wtedy, kiedy np. złamiemy nogę. Leczenie złamanej nogi trwa powyżej 7 dni, zdarzenie przyjmie zatem formę wypadku i zostanie zakwalifikowane do tego rodzaju zdarzenia drogowego. W sytuacji, w której ktokolwiek z uczestników wymaga pomocy medycznej, konieczne jest wezwanie karetki, a także policji. W takim przypadku popełniane jest przestępstwo, dlatego wezwanie funkcjonariuszy jest konieczne. Ustalą oni przebieg zdarzenia, zabezpieczą ślady. W takiej sytuacji nie należy przestawiać pojazdów, zmieniać ich położenia. Należy natomiast zabezpieczyć miejsce wypadku, włączyć światła awaryjne, rozstawić trójkąty i najważniejsze – jeśli jesteśmy w stanie pomóc osobom poszkodowanym. Sprawcy takiego zdarzenia może grozić kara pozbawienia wolności. W przypadku, gdy poszkodowany umrze, sprawcy może grozić pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.Uszkodzenia pojazdu – kolizja czy wypadek?


Uszkodzenia w pojazdach podczas zdarzeń drogowych bywają różne. Zdarza się, że czasami w niewiele uszkodzonych pojazdach są poważnie poszkodowane osoby. Czasami natomiast z tych bardzo uszkodzonych, wręcz nadających się do zezłomowania pojazdów, kierowcy oraz pasażerowie wychodzą bez szwanku. W tej kwestii nie ma reguły. Należy pamiętać, że kolizja i wypadek są ściśle powiązane z zakwalifikowaniem czynu sprawcy. Sprawca kolizji odpowiada za stworzenie zagrożenia odpowiedzialnością w postaci kary grzywny, natomiast sprawca wypadku odpowiada za zdarzenie, jak za przestępstwo. Odpowiedzialność za wypadek określa kodeks karny i tam szczegółowo zawarte są wszystkie informacje.Holowanie bądź przewóz na lawecie


Po kolizji lub wypadku często niejednokrotnie będzie konieczne skorzystanie z pomocy w holowaniu, bądź autolawetowaniu pojazdu. Warto mieć kontakt do wyspecjalizowanej firmy, która świadczy tego typu usługi i pomoże nam niezwłocznie w zabraniu pojazdu do domu bądź odpowiedniego warsztatu. Jako firma prężnie działająca i świadcząca tego typu usługi na terenie Śląska, Małopolski, innych regionów kraju, a także poza jego granicami, jesteśmy do dyspozycji przez cały rok 24 godziny na dobę. Pomagamy w każdej sytuacji, posiadamy mobilny serwis, lokalny warsztat, a także autolawety dostosowane do różnych typów samochodów – od osobowych po dostawcze, ciężarowe, autobusy czy różnego rodzaju pojazdy ponadgabarytowe (maszyny rolnicze, ciągniki).


Jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy i Tobie! Skorzystaj z Pomocy Drogowej Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec!


AKTUALNOŚCI Z NASZEGO BLOGA

Mandat za
brak OC

Data: 2 Listopad 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł

Ostatnia
mila

Data: 13 Sierpień 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł

CZY TO KONIEC MAŁEGO TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO?

Data: 8 Sierpień 2022r.
Autor: DrogowaPomoc.com.pl

zobacz artykuł